Chi tretmani

  • Ispis

Chi mainaChi maina produkt je gotovo 40. godinjeg istraiva?ko-znanstvenog rada Udruenja lije?nika Japana. Ideja za ovo jedinstveno otkri?e proizala je iz posmatranja kretanja zlatnih ribica. Metoda tretmana Chi mainom razvijena je pod nadzorom dr. Shizou Jnove.

Chi mainom pokre?e se cijelo tijelo u jednom ritmi?kom i harmoniziranom kretanju poput pokreta kod riba.

Lagana rotiraju?a kretanja osloba?aju napetosti kraljenicu i cijelokupnu muskulaturu.

Pozitivno utje?e na:


Chi mainaSve informacije o Chi maini moete dobiti u Studiju Performance, te putem kontakt telefona i e-mailom.

15. minuta koritenja ove maine usporedivo je sa 90 minuta mariranja ili 10.000 koraka!

Dopustite da Vaa energija (Chi-Prana) slobodno proti?e Vaim tijelom.