PERFORMANcE
 

Tretmani mravljenja temelje se na kombinaciji medicinskih i rekreacijskih faktora.

Svm klijentima koji koriste ove tretmane, nudimo veliki izbor prilago?enih i za njih to?no odre?enih terapija

.Nakon detaljne anamneze pravi se program mravljenja koji je jedinstven za svakog klijenta.Mogu?nosti ovakvog na?ina mravljenja daju velike i zadovoljavaju?e rezultate.

Utretmanima koristimo razne aparativne i manualne metode.

 

 

 
Broj prikaza (hitova) članaka
72900
 
 
 
 

vrloJakTIM - Makarska :: izrada internet stranica