PERFORMANcE
 

Individualni treninzi

Nae stru?no obrazovano i susretljivo osoblje, spremno ?e pristupiti izradi individualnog programa rada / vjebanja na Va zahtjev, a sa ciljem postizanja to boljih rezultata u kra?em vremenu.

Nakon detaljne anamneze ,testiranja vae kondicije mjeri se postotak  masno?e u mii?ima,kako bi se odredila prehrana po krvnoj grupi(koja se pokazala kao naju?inkovitija u smanjenju obujma).

Cijeli program vjebanja sastavljaja instruktor u suradnji sa fizioterapeutom.

 
Broj prikaza (hitova) članaka
75938
 
 
 
 

vrloJakTIM - Makarska :: izrada internet stranica