PERFORMANcE
 

Strech & relax

Posebnim vjebama sa elementima yoge dijeluje se na kotanu i mii?nu masu,a tehnikom autogenog treninga oputa se cijelo tijelo.Svaki sat prilago?en je odre?enoj dobnoj skupini i sa vremenom se poja?ava intezitet vjebanja.Ovim na?inom vjebanja poboljavamo cirkulaciju cijelog tijela,ja?amo pojedine skupine mii?a,pove?avamo gibljivost zglobova i mii?a,ublaavamo tegobe PMS-a,poboljavamo probavu,ja?amo kraljenicu i vra?amo joj elasti?nost.Posebnom tehnikom disanja djelujemo i na respiratorni sustav.Nakon ovog sata biti ?ete potpuno relaksirani puni vitaliziraju?e energije.

 
Broj prikaza (hitova) članaka
75927
 
 
 
 

vrloJakTIM - Makarska :: izrada internet stranica