PERFORMANcE
 

Ayurvedska masaa je vrsta indijske masae u kojoj koristimo: zagrijano sezamovo ulje(kao bazno ulje) sa razli?itim eteri?nim uljima za  VATA,PITA ili KAPA tip.Na osnovu izmjerenog pulsa utvr?ujemo tip osobe,kako bi mogli za tu vrstu masae pripremiti odgovaraju?a ulja.Masiramo cijelo tijelo uklju?uju?i i glavu.Po?injemo sa masaom stopala,nogu, trbuha ,grudi,ruku i glave,nakon ?ega slijedi stranja strana tijela ,tako?er nogu i le?a.Nakon cijele masae radimo antistresno oputanje posebnom tehnikom po ayurvedskoj metodi. Masaa spada u detoksikacijski tretman sa naglaenim antistresnim u?inkom.

Ayurvedska masaa u studiu Performance izvodi se po certificiranoj metodi profesora Amadia Bianchia iz Milana (Internacionalna kola Yoge i Ayurvede).

Detoksikacija i lije?enje parafinskom pjenom

to je parafin?
Kod prvih znakova nekih lakih oboljenja ili ve? nastalih, naj?e?e se primjenjuje ugodna toplina nakon koje primje?ujemo veliko poboljanje ukupnog stanja organizma. Kod reumatskih ili nekih drugih oboljenja kraljenice preporu?uje se primjena termalnih voda i muljnog blata kako bi se prekomjernim znojenjem tijelo o?istilo od negativnih tvari koje se nakupljaju u organizmu, a ne mogu se izlu?iti putem bubrega. Pored navedenih metoda pregrijavanja tijela postoji i tre?a metoda, a to je pregrijavanje tijela pomo?u parafinske pjene.

Opširnije...

Manualna limfna drenaa u naem studiju izvodi se po licenciranoj tehnici (dr.Vodder).

Limfnu drenau moemo koristiti u medicinskim ili kozmeti?kim tretmanima.

U medicinskim tretmanima indikacija ovakve drenae je kod problema sa nakupljanjem limfe u pojedinim dijelovima tijela(naj?e?e gdje su odstranjeni limfni ?vorovi)

U kozmeti?kim tretmanima limfnu drenau koristimo nakon nekih estetskih operacija ili kod celulitnih edema.

U naoj ponudi imamo i vakuumsku limfnu drenau.

Medicinska masaza

Rije? masaa dolazi od lat. rije?i "massare", to zna?i gnje?iti, ili od arapske rije?i "mas" to zna?i pritiskati.
Masaom se postie oputanje cijelog tijela,podie se samosvijest o vlastitom tijelu,samopouzdanje,manje smo podloni stresnim siruacijama te lake obavljamo svakodnevne aktivnosti. 
Medicinska masaa se primjenjuje kod lije?enja razli?itih oboljenja(uko?enosti,bolnih stanja i raznih mijegeloznih nakupina).U naem salonu medicinsku masau vrimo uz prethodno zagrijavanje pomo?u crvenog svjetla ili bioloki prera?enog muljnog blata (fango) ili zagrijavanjem sa radiofrekvencijom.Nakon zagrijavanj(od 15-20min) koristimo medicinsku masau po Bethenriedu(posebna licencirana tehnika masiranja).Masaa moe biti parcijalna ili cijeloga tijela.

Pored medicinske masae nudimo i druge tipove masae: sportska masaa, Ayurvedska masaa i ru?na limfna drenaa po metodi dr. Voder-a.

Radio ferkvencija

Cellutron-MultiCELLUTRON-Multi je radioferkvencijski ure?aj namijenjen za terapeutsku dijatermiju. Primjenjuje na bilo koji dio ljudskog tijela, bez neugodnosti bilo koje vrste. Koristi se u kozmeti?kim tretmanima lica i tijela, ali i u fizikalnoj terapiji.

Poboljava krvotok
Poti?e cirkulaciju krvi i metabolizam, pove?avaju?i proto?nost ila kao posljedicom proirenja kapilara i arterija

Pospjeuje limfnu cirkulaciju
Uz pomo? pove?anog hidrastatskog tlaka na stijenke kapilara, pospjeuje lu?enje toksina kao to je celulit iz organizma.

Opširnije...

Sportska masaa pomae poboljanju tjelesnih sposobnosti kod treninga ili natjecanja. Prvi zapis o sportskoj masai nalazimo u knjizi Rimljanina Oribasiusa iz 4. st.

Pored podizanja op?eg stanja i spremnosti organizma na napore, ovaj pristup masai pokazao se izrazito u?inkovit u ublaavanju kontraktura (ograni?ene gibljivosti zglobova), mii?nih atrofija, tendinitisa (upale tetiva), distorzija, mii?nih istegnu?a, i?aenja i sli?nih poteko?a koje se ?esto susre?u u amaterskom i profesionalnom sportu.

Ultrazvuk i elektrostimulacija

Nudimo Vam mogu?nost elektrostimulacije i ultrazvu?ne terapije.

Elektrostimulacija :

  Razlikujemo koritenje elektrostimulacije u rehabilitaciji, kozmetici  ili sportu.

U rehabilitaciji elektrostimulacijom moemo otkloniti bol,relaksirati mii?e ili im vratiti njihovu mii?nu masu.

Kod kozmeti?kih tretmana primjenjujemo ovu metodu ,kako bi smanjili masne jastu?i?e i  obujam,umanjili celulit i vratili tonus koe.

U sportu elektrostimulacijom  izazivamo mii?ne kontrakcije pojedinih dijelova tijela koje tretiramo i na taj na?in zajedno sa kombinacijom fitnessa i raznih sportskih aktivnosti, dolazimo do brzih i vidljivih rezultata na mii?noj masi.

Ultrazvu?nom terapijom:

 U tkivu  koje tretiramo ultrazvukom uzrokujemo mehani?ke, kemijske i toplinske efekte koji blagotvorno djeluju na ciljano podru?je. Ultrazvuk je ne?ujni zvuk jer je njegova frekvencija bitno iznad ?ujnosti ljudskog uha.S obzirom na vrstu oboljenja koristimo razli?ite ultrazvu?ne valove i duljinu trajanja tretmana.

Ultrazvuk moemo koristiti i u kozmeti?kim tretmanima lica i tijela(na licu za nanoenje posebnih ampula ili krema,na tijelu kod razbijanja celulitnih nakupina)

 
Broj prikaza (hitova) članaka
72900
 
 
 
 

vrloJakTIM - Makarska :: izrada internet stranica