PERFORMANcE
 

Medicinska masaza

Rije? masaa dolazi od lat. rije?i "massare", to zna?i gnje?iti, ili od arapske rije?i "mas" to zna?i pritiskati.
Masaom se postie oputanje cijelog tijela,podie se samosvijest o vlastitom tijelu,samopouzdanje,manje smo podloni stresnim siruacijama te lake obavljamo svakodnevne aktivnosti. 
Medicinska masaa se primjenjuje kod lije?enja razli?itih oboljenja(uko?enosti,bolnih stanja i raznih mijegeloznih nakupina).U naem salonu medicinsku masau vrimo uz prethodno zagrijavanje pomo?u crvenog svjetla ili bioloki prera?enog muljnog blata (fango) ili zagrijavanjem sa radiofrekvencijom.Nakon zagrijavanj(od 15-20min) koristimo medicinsku masau po Bethenriedu(posebna licencirana tehnika masiranja).Masaa moe biti parcijalna ili cijeloga tijela.

Pored medicinske masae nudimo i druge tipove masae: sportska masaa, Ayurvedska masaa i ru?na limfna drenaa po metodi dr. Voder-a.

 
Broj prikaza (hitova) članaka
72897
 
 
 
 

vrloJakTIM - Makarska :: izrada internet stranica