PERFORMANcE
 

Detoksikacija i lije?enje parafinskom pjenom

to je parafin?
Kod prvih znakova nekih lakih oboljenja ili ve? nastalih, naj?e?e se primjenjuje ugodna toplina nakon koje primje?ujemo veliko poboljanje ukupnog stanja organizma. Kod reumatskih ili nekih drugih oboljenja kraljenice preporu?uje se primjena termalnih voda i muljnog blata kako bi se prekomjernim znojenjem tijelo o?istilo od negativnih tvari koje se nakupljaju u organizmu, a ne mogu se izlu?iti putem bubrega. Pored navedenih metoda pregrijavanja tijela postoji i tre?a metoda, a to je pregrijavanje tijela pomo?u parafinske pjene.

Ranije se parafin upotrebljavao isklju?ivo kod bolesti zglobova, no danas se koritenjem parafina koji se mijea sa posebnim sastojcima i tako pretvara u bijelkastu pjenu, u toplom stanju moe nanijeti na cijelo tijelo. Licencu ovog parafina primjenjuju instituti iz vie zemalja EU, kao i USA, Kanade, Azije i Afrike. Ovaj na?in primjene parafina dozvoljen je od strane svih lije?nika, pogotovo ortopeda, ginekologa, urologa, internista i dermatologa.

Parafinsko pakovanje primjenjujemo kod razli?itih zdravstvenih problema i ne postoje nikakve neeljene nuspojave ili tetne posljedice za organizam. Tako?er, pogodan je za primjenu kod svih dobnih skupina.

Parafin naj?e?e indiciramo u slijede?im slu?ajevima:

 • reumatska oboljenja
 • bolesti kraljenice
 • bolni zglobovi
 • migrena
 • astma
 • menstrualne tegobe
 • umorna stanja
 • problemi u klimaksu
 • detoksikacija
 • smanjenje masnih naslaga
 • celulit


Na?in primjene
Pjenasta masa kojom se premazuje tijelo, nepropusna je za vodu, a temparatura parafina moe dose?i i do 50C. Moe se primjenjivati na cijelo tijelo ili parcijalno. Nakon to se parafinska pjena nanese, tijelo se umata u plahtu i foliju izme?u 20 i 45 minuta. Pjenasta masa napravljena je tako da se izme?u tijela i nje stvara tanka zra?na zona koja olaava toplinsu izjedna?enost i olakava disanje koe. U toku preznojavanja moe se izlu?iti 1-2 litra teku?ine. Tlak se smanjuje, puls ne mijenja kvalitetu i uskla?uje svoju frekvenciju prema pove?anoj tjelesnoj temperaturi. Znojenjem se izlu?uju svi tetni organski i anorganski sastojci, tetni ostaci lijekova, pa ?ak i 1/3 udisanog nikotina.

Nakon znojenja klijent se osloba?a nanesene mase i ostaje leati, dobro umotan, jo 30 minuta.

Broj seansi ovisi o vrsti i teini oboljenja, a neki ljudi primjenjuju parafin kao posebnu metodu detoksikacije tijela u prolje?e i jesen (V.B. Frochlich)

 
Broj prikaza (hitova) članaka
75932
 
 
 
 

vrloJakTIM - Makarska :: izrada internet stranica