PERFORMANcE
 

Radio ferkvencija

Cellutron-MultiCELLUTRON-Multi je radioferkvencijski ure?aj namijenjen za terapeutsku dijatermiju. Primjenjuje na bilo koji dio ljudskog tijela, bez neugodnosti bilo koje vrste. Koristi se u kozmeti?kim tretmanima lica i tijela, ali i u fizikalnoj terapiji.

Poboljava krvotok
Poti?e cirkulaciju krvi i metabolizam, pove?avaju?i proto?nost ila kao posljedicom proirenja kapilara i arterija

Pospjeuje limfnu cirkulaciju
Uz pomo? pove?anog hidrastatskog tlaka na stijenke kapilara, pospjeuje lu?enje toksina kao to je celulit iz organizma.

Vitalizira stanice
Uklanja celulit, rastvara lipide.

Proizvodi i poti?e kolagen
Primarno se odraava na granici izme?u koe i potkonog tkiva, a sekundarno na pojas izme?u koe i potkonih masti, djeluju?i i na najmanje oiljke elektromagnetskim valovima, te pomo?u sinteze kolagena utje?e na nestajanje oiljaka.

to CELLUTRON-Multi ?ini posebnim?
Kao prvo, brzo postizanje eljenih rezultata. Prednost je svakako i bezbolan, te oputaju?i tretman, a vrijedi naglasiti da je njegova primjena mogu?a kod svih dobnih skupina.

Tretman lica:

 • Zatee kou i ispravlja bore
 • Umiruje upale na koi
 • Oja?ava imunitet osjetljive koe
 • Popravlja nejednaku pigmentaciju
 • Regulira lu?enje masne koe


Tretman tijela:

 • Smanjuje celulit (poja?ava prokrvljenost tkiva i izmjenu tvari u potkonom tkivu)
 • Smanjuje izraenost i vidljivost strija
 • Bitan je segment u anticelulitnim tretmanima i tretmanima pretilosti
 • Razgra?uje masno tkivo
 • Pomae kod boli u le?ima (lumbago)
 • Pomae kod gr?eva u mii?ima i uko?enosti (sportske ozlijede)


Tretman koe vlasita:

 • ?ini kosu ?vr?om, zdravijom i ljepom
 • Pomae kod gubitka kose, peruti
 
Broj prikaza (hitova) članaka
70660
 
 
 
 

vrloJakTIM - Makarska :: izrada internet stranica