Radio ferkvencija

  • Ispis

Cellutron-MultiCELLUTRON-Multi je radioferkvencijski ure?aj namijenjen za terapeutsku dijatermiju. Primjenjuje na bilo koji dio ljudskog tijela, bez neugodnosti bilo koje vrste. Koristi se u kozmeti?kim tretmanima lica i tijela, ali i u fizikalnoj terapiji.

Poboljava krvotok
Poti?e cirkulaciju krvi i metabolizam, pove?avaju?i proto?nost ila kao posljedicom proirenja kapilara i arterija

Pospjeuje limfnu cirkulaciju
Uz pomo? pove?anog hidrastatskog tlaka na stijenke kapilara, pospjeuje lu?enje toksina kao to je celulit iz organizma.

Vitalizira stanice
Uklanja celulit, rastvara lipide.

Proizvodi i poti?e kolagen
Primarno se odraava na granici izme?u koe i potkonog tkiva, a sekundarno na pojas izme?u koe i potkonih masti, djeluju?i i na najmanje oiljke elektromagnetskim valovima, te pomo?u sinteze kolagena utje?e na nestajanje oiljaka.

to CELLUTRON-Multi ?ini posebnim?
Kao prvo, brzo postizanje eljenih rezultata. Prednost je svakako i bezbolan, te oputaju?i tretman, a vrijedi naglasiti da je njegova primjena mogu?a kod svih dobnih skupina.

Tretman lica:


Tretman tijela:


Tretman koe vlasita: